UDSTILLINGENS ADRESSE

UDSTILLINGENS ADRESSE:
Østerbrohuset
Århusgade 103, København Ø

UDSTILLER HOTEL-DEAL

Hotel Østerport
Oslo Plads 5
2100 København Ø
Telf. +45 70 12 46 46

Hotellet er beliggende centralt lige ved Østerport station. Fra Østerport station kører der tog til/fra Jylland og Sverige samt der er direkte tog til/fra Lufthavnen.

Specialpris for udstillere:
Enkeltværelser – kr. xxx.xx pr. nat
Dobbeltværelser – kr. xxxx.xx pr. nat
Skal bookes senest 3 uger før showet.

Prisen er inkl. morgenmad, moms og service afgift.
Kun reservation pr. mail: Booking@hotelosterport.dk
Reference: ”Guitar Show”.

GENERELLE UDSTILLINGSBETINGELSER

Copenhagen Guitar Show er åben for importører, producenter af musikudstyr, instrumentbyggere, forretninger, forlag, undervisning, vintage-dealere, samlere, private udstillere, m.fl.

Du kan præsentere dine produkter, handle, møde gamle kunder, og skabe kontakt til nye kunder.Copenhagen Guitar Show er et ‘silent’ show – læs mere
Du kan tilmelde dig som udstiller i én af følgende 3 udstillerkategorier.

  • Importører, producenter: Import af musikudstyr, og produktion af musikudstyr. Kun én udstiller pr. stand er tilladt.
  • Professionelle udstillere: Forretninger, forhandlere, instrumentbyggere, reparation, mm. Kun én udstiller pr. stand er tilladt.
  • Private udstillere (Privat, hobby. Du må ikke drive momsregistreret virksomhed med tilknytning til musikbranchen. Det tilladt for private udstillere at dele stand med andre private udstillere)

Ved tilmelding skal du vælge hvilken kategori du tilhører.
Har du specielle ønsker bedes du oplyse dem i forbindelse med tilmeldingen, som du foretager online under menupunktet ‘Book stand’
Udstillere har mulighed for selv at vælge deres placering ved hjælp af udstillingsplanen der kan ses på bookingsiden.

Generelle betingelser for udstillere.
OPBYGNING AF STANDE:
Der er adgang til udstillingsområdet:
Fredag fra kl. 12:00 – 23:00
Lørdag fra kl. 07:30 – 09:30

NEDTAGNING AF STANDE:
Nedtagning af stande kan tidligst ske søndag efter kl. 18.00 når udstillingen lukker.
Nedtagning af stande skal være afsluttet søndag kl. 24:00
Der må ikke efterlades materialer, emballage m.v. på standen, eller i hallen.

UDSTILLERKORT
Stande på op til 2 borde / 9 m² får udleveret 2 stk. udstillerkort.
Stande over 2 borde / 9 m² får udleveret 2 udstillerkort – med mulighed for 2 mere.
Har du/I brug for flere udstillerkort bedes I kontakte udstillingssekretariatet på udstillingen.

BETALINGSBETINGELSER
1) Ved tilmelding fremsendes faktura på 25% af standlejen med 8 dages betalingsfrist. Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage før udstillingen.
2) Arrangøren har ret til at afvise udstillere der ikke overholder disse frister.
3) Tilmelding er retsgyldig efter en bekræftelse fra arrangøren (skriftligt tilsagn eller faktura). Online bekræftelse/faktura er dit retsgyldige bevis på din deltagelse som udstiller.
4) Ved afbestilling senere end 30 dage før udstillingens afholdelse faktureres 33% af den samlede bestilling.

STAND, BELYSNING OG STRØM
1) Der vil i udstillingsområdet ikke være opbyggede stande med skillevægge, eller speciel belysning.
2) Arrangøren opstiller borde med sort velourdug. På stande med borde må bordplaceringen kun ændres hvis dette aftales med arrangøren.
3) Det er tilladt udstillere at medbringe eget standmateriale / udstyr / konstruktioner.
4) Alle materialer der anvendes ved opbygning af stande, skal være i overensstemmelse med dansk lovgivning på området, herunder brandbestemmelser. Der foretages officielt brandsyn af Københavns Brandmyndigheder lørdag inden udstillingen åbner. Alle ikke godkendte materialer vil blive beordret fjernet fra standene. Det er alene udstillers ansvar at gældende regler overholdes. Arrangøren kan påbyde ændring af uforsvarlig/ulovlig standopbygning.
5) Usædvanligt standmateriale skal på forhånd cleares med brandmyndigheder/arrangøren.
6) Udstiller sørger selv for standens opbygning og udsmykning. Der må ikke anvendes materialer der kan beskadige vægge, gulve, herunder søm, skruer, dobbeltklæbende tape, m.m. Skader på bygningskonstruktion, vægge, gulve, forårsaget af standopbygning, dækkes alene af udstiller.
7) Alle stande har adgang til strøm – 220 Volt. Andre strømbehov skal forudbestilles, og betales særskilt.
8) Alle stande har adgang til trådløst internet.

Udstillere vælger selv standplacering via online bestillingssystem. Arrangøren kan ændre en bestilling såfremt den skønnes uhensigtsmæssig for udstillingen, eller ikke overholder reglerne om støjzoner.

DEMOER OG EVENTS
Demoer, clinics og andre events på udstillerstande skal aftales/koordineres på forhånd med arrangøren. Demoer og afprøvning af udstyr skal foregå ved et moderat lydniveau, og i begrænset tidsrum.

BEMÆRK! – Udstillingen er en ‘Silent’ udstilling, og arrangøren afgør suverænt hvad der er moderat lydniveau, og begrænset tidsrum.
Der kan anvises særlige faciliteter hvis der er behov for afprøvning af udstyr, der overskrider de begrænsninger der gælder i udstillingsområdet.
Booking af afprøvningsfaciliteter er muligt før udstillingen. Under udstillingen kan der bookes prøverum, i det omfang der er ledig plads.

CLINICS OG EVENTS I SAMARBEJDE MED ARRANGØREN
Har du/I som udstiller en clinic/event der har potentiale til et stort format, kan der indgås aftale med arrangøren om samarbejde herom. Alle udstillerarrangerede clinics og events på standene skal aftales med arrangøren i ‘god tid’ inden arrangementet. Når det officielle clinic/eventprogram er offentliggjort er der ikke længere mulighed for at indgå aftaler om clinics/events.
Arrangøren vil markedsføre det aftalte samarbejde og stå for den praktiske del af aftalen, herunder lokalitet og andre faciliteter.
Kontakt os venligst hurtigst muligt.

MARKEDSFØRING
På vores hjemmeside offentliggøres udstillerliste før udstillingen.
Program med liste over tilmeldte udstillere udleveres til publikum.

HANDEL PÅ UDSTILLINGEN
Detailhandel med branchevarer, og tjenstydelser, er tilladt på udstillingen, under iagttagelse af almindeligt gældende regler på området, samt evt. særlige regler pålagt af arrangøren.
Arrangøren påtager sig intet ansvar for den handel der måtte foregå, ej heller tvister mellem sælger og køber, eller udstillere imellem.

GODKENDELSE
Arrangøren afgør om udstillernes deltagelse i messen kan godkendes.
Arrangøren kan begrænse antallet af bestemte udstillere, mærker eller produkter.
Arrangøren kan uden at angive grund opsige udstillerens deltagelse eller forudtilmelding.
Med sin tilmelding anerkender udstilleren de gældende udstillingsbetingelser.

FORCE MAJEURE
Arrangøren kan aflyse, eller udsætte udstillingen, såfremt omstændigheder, og faktorer, der er udenfor arrangørens kontrol, gør det nødvendigt.
I tilfælde af aflysning, eller udsættelse, er arrangøren kun erstatningspligtig for indbetalt standafgift.

OPBEVARING – SERVICE – SIKKERHED mv.
Opbevaring af kartonnage og andet pakkemateriale under udstillingen, varetages af udstilleren selv.
I udstillingens åbningstid vil service personale være til stede og behjælpelige, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af messen.
Foreningen vintage-show.dk har tegnet en arrangørforsikring og dækker endvidere skader på udstillede instrumenter, opstået i forbindelse med brand- og vandskader¹.
Udstillerne er selv ansvarlig for dækning af øvrige skader, herunder tyveri under udstillingen.

OPSYN MED UDSTILLINGSOMRÅDET
Der er permanent opsyn med udstillingsområdet fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00. Dette gælder både i, og udenfor udstillingens åbningstider. Opsynet varetages af autoriseret vagtpersonale.

¹ Brand og vandskadeforsikring omfatter kun skader i forbindelse med bygningens konstruktioner – gælder ikke skader som følge af publikums agtsomme eller uagtsomme adfærd.

OVERNATNING
Vi har en speciel rabatordning med xxx, for udstillere.
Rabatkode oplyses ved booking af standplads.

KONTAKTPERSONER
Udstillerkontakt, clinics
Per Ørum
Tlf. 22 92 10 10
mail: p.orum@webspeed.dk

Web-admin, markedsføring, udstillingsplan, clinics
Bruno Rasmussen
Tlf. 40 42 77 32
mail: bras2105@gmail.com

Udstillerkontakt, clinics
Allan Mariager
mail: sam@sydfynsmail.dk